Valaistusratkaisut leikkaussaleihin

Steriilit ja kertakäyttöiset sekä ja kirurgisiin instrumentteihin asennettavat valaistusratkaisut leikkaussaleihin.

Potilasturvallisuuden ja työergonomian puolesta. Vuodesta 1989.